TOP เศรษฐกิจจีน SECRETS

Top เศรษฐกิจจีน Secrets

Top เศรษฐกิจจีน Secrets

Blog Article

"ซีแอนด์จีฯ" หนุนอุปกรณ์-สีทาพื้นสนามกีฬา ดันเยาวชนห่างไกลยาเสพติด

ค.-ก.พ. สูงกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์

ที่ราบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ที่ราบภาคเหนือ / ที่ราบภาคกลาง

ลงทุนยาวขึ้น เพื่อผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น

สุนทรพจน์ปีใหม่ของสียืนยันว่าความท้าทายและความยากลำบากในการรับมือโควิดของจีนในปีนี้จะยังคงอยู่ และสิ่งที่จำเป็นในการเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้คือ ความมุ่งมั่นและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของประชาชน

"จีน" เปลี่ยนทางมาที่นี่ สำหรับความหมายอื่น ดูที่ จีน (แก้ความกำกวม)

ร่างกายบ่มสุราได้เอง โรคประหลาดที่ทำให้คุณเมาได้ แม้ไม่ดื่มแอลกอฮอล์

สงครามการค้าจีน-สหรัฐ ทำบริษัทต่างชาติหลายแห่งย้ายฐานการผลิตออกจากจีน

การป้องกัน ไม่ให้ธุรกิจครอบครัว เศรษฐกิจจีน บาดหมางจากปัญหาทางการเงิน

รัฐบาลท้องถิ่นที่จมอยู่ในกองหนี้เผชิญแรงกดดันอย่างมาก จนมีรายงานว่าในปีนี้ รัฐบาลท้องถิ่นของจีนบางแห่งจำเป็นต้องขายที่ดินให้ตัวเอง เพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนโครงการก่อสร้างต่าง ๆ

ผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจประจำเอเชียของบีบีซี

สำนักงานสถิติฯ ยังเปิดเผยข้อมูลยอดการลงทุนและยอดขายอสังหาริมทรัพย์เดือน ม.ค.

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้

Report this page